www. prodej půdy.cz

Kompletní servis při nákupu, prodeji, ocenění a směně zemědělských pozemků ... Rozsáhlá databáze investorů ... Nabídky x poptávky web . Neváhejte nás kontaktovat

Výběrové řízení na prodej pozemku

PRODEJ POZEMKU VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

V rámci našich komplexních realitních služeb nabízíme zajištění organizace a administrace výběrového řízení na prodej vašich pozemků s jediným kritériem a to kritériem nejvyšší nabídkové ceny. Tento způsob najití kupujícího Vám zajistí prodej za skutečně nejvyšší možnou tržní cenu transparentní cestou v otevřené soutěži.
Bohemia Brethren, s.r.o.

Prodáváte-li si pozemek sami a chcete si ověřit pouze cenovou nabídku zájemce, v takovém případě Vám můžeme nabídnout ověření nabízené ceny formou přímého oslovení velkého množství potencionálních zájemců a investorů z naší databáze. Výstupem jsou předložené cenové nabídky více uchazečů, které se mohou významně lišit od cenové nabídky, kterou Vám dal Váš zájemce. Tato informace Vám pomůže při výběru kupujícího za odpovídající tržní cenu. Ne pro každého Kupujícího má konkrétní nemovitost stejnou cenu! Čím více zájemců se s nabídkou seznámí, tím většího úspěchu lze dosáhnout. Optimální je oslovit stovky potencionálních zájemců.

Základní podmínky výběrového řízení
 • Prodávající si může stanovit minimální prodejní cenu
 • Jediným kritériem pro výběr kupujícího je výše nabídnuté kupní ceny
 • Výběrové řízení se uskutečňuje formou doručení nabídkové ceny jednotlivými uchazeči v daném termínu
 • Vítězem se stává uchazeč, který podal nabídku s nejvyšší cenou
 • Prodávající jedná s vítězem VŘ jako s prvním o podmínkách uzavření kupní smlouvy
 • Toto výběrové řízení není certifikováno pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. ledna 2014. Slouží zejména soukromým osobám a neveřejným podnikatelským subjektům jako pomůcka pro usnadnění výběru kupujícího za co nejvyšší cenu
V rámci uzavřené smlouvy o zprostředkování poskytujeme komplexní balíček obsahující úplný servis při administraci výběrových řízení v rozsahu:
 • Zajištění veškerých potřebných podkladů ke zpracování prezentace nabídky (výpisu z LV, pozemkové mapy, ortofotomapy apod.)
 • Vypracování tržního ocenění pro správné nastavení minimální prodejní ceny
 • Zpracování profesionální zadávací dokumentace výběrového řízení
 • Zajištění oznámení výběrového řízení zveřejněním na našich vlastních webových stránkách: prodejpůdy.cz | realitinzert.cz |
 • Zajištění oznámení výběrového řízení přímým oslovením několika stovek tuzemských o zahraničních investorů a zájemců evidovaných v naší databázi
 • Zajištění oznámení výběrového řízení prostřednictvím nejznámějších realitních internetových serverů
 • Komunikace s uchazeči v průběhu výběrového řízení, zodpovídaní dotazů, předávání doplňujících požadovaných informací
 • Zajištění prohlídek předmětu výběrového řízení
 • Příjem doručených nabídek a jejich evidence
 • Vyhodnocení nabídek a zpracování protokolu s výsledky jednotlivých nabídek, předání protokolu prodávajícímu
 • Rozhodnutí o výběru a ochotě prodat pozemek konkrétnímu uchazeči je zcela na prodávajícím. Prodávající má právo nepřijmout žádnou nabídku
 • Zajištění vypracování návrhu kupní smlouvy, návrhu na vklad do KN, vypracování daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
 • Zajištění vypracování znaleckého posudku administrativní ceny pro účely daně z nabytí nemovitých věcí pro kupujícího, zajištění advokátní, nebo notářské úschovy kupní ceny. Cenu za zpracování znaleckého posudku hradí kupující. Cenu za služby advokátní, nebo notářské úschovy hradí strana, která tyto služby požaduje
 • Konzultace ve všech otázkách souvisejících s procesem výběru zájemce, relevantnosti nabízené kupní ceny, daňové problematiky, apod.
Vzorové dokumenty k výběrovému řízení

Otázky a odpovědi

V případě, že potřebujete další informace, nebo máte zájem o využití této služby, neváhejte nás kontaktovat telefonicky na telefonním čísle   602 267 734, nebo prostřednictvím e-mailu   info@bobre.cz

prodej pudy

Navštivte naše další weby:

Bohemia Brethren, s.r.o.
- web společnosti
Aukce pozemků
- aukční portál pozemků
Prodej lesa
- obchody s lesními pozemky
Realitinzert
- bezplatná realitní inzerce
Aukce dříví
- elektronická aukce surového dříví